Lưu trữ thẻ: thị thực đầu tư của việt nam

Chi nhánh tại Việt Nam | Quyền và Nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài thành lập tại...

Khai Báo Tạm Trú Khi Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo tạm trú theo quy...

Tài Liệu Và Thủ Tục Đề Nghị Cấp Thị Thực Đầu Tư

– Thị Thực Đầu Tư tại Việt Nam: Điều Kiện, Thành Phần Hồ Sơ, và...

Quy Định về Thời Hạn Thị Thực Đầu Tư Của Việt Nam Như Thế Nào?

Tiếp nối những bài viết về các câu hỏi thường gặp của chúng tôi xoay...

Các Loại Thị Thực Đầu Tư của Việt Nam là gì?

Theo Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước...

Thị Thực Đầu tư của Việt Nam là gì?

Theo Điều 3 và Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú...