Di Trú

Chuyển Đổi Giấy Phép Lao Động Tại Việt Nam | Điều Kiện, Thủ Tục, Hồ Sơ, Lệ Phí (Phần 2)

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn việc thực hiện thủ tục chuyển...

Chuyển Đổi Giấy Phép Lao Động Tại Việt Nam | Điều Kiện, Thủ Tục, Hồ Sơ, Lệ Phí

Chuyển đổi giấy phép lao động tại Việt Nam là một thủ tục cấp mới...

Quy Định Chung Về Điều Kiện Và Thủ Tục Cấp Thị Thực Điện Tử

Thị thực điện tử là thị thực được cấp qua giao dịch điện tử, có...

Quy Định Chung Về Điều Kiện Và Thủ Tục Cấp Thẻ Thường Trú

“Điều kiện để được cấp thẻ thường trú?” và “Trình tự thủ tục thực hiện...

Khai Báo Tạm Trú Khi Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo tạm trú theo quy...

Tài Liệu Và Thủ Tục Đề Nghị Cấp Thị Thực Đầu Tư

– Thị Thực Đầu Tư tại Việt Nam: Điều Kiện, Thành Phần Hồ Sơ, và...

Quy Định về Thời Hạn Thị Thực Đầu Tư Của Việt Nam Như Thế Nào?

Tiếp nối những bài viết về các câu hỏi thường gặp của chúng tôi xoay...

Các Loại Thị Thực Đầu Tư của Việt Nam là gì?

Theo Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước...