dịch vụ của chúng tôi

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

Việc ký kết hiệp định thương mại song phương với nhiều nước trên thế giới, cũng như cải thiện môi trường pháp lý đầu tư đã giúp Việt Nam trở thành điểm sáng trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Là luật sư thương mại quốc tế, chúng tôi hiểu được những băn khoăn của nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mở rộng hoạt động đầu tư của mình.

Dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi mang đến cho khách hàng cái nhìn bao quát về môi trường pháp lý đầu tư, hỗ trợ khách hàng về thủ tục đăng ký đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác cho hoạt động của dự án đầu tư.

MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

M&A đang trở thành phương thức hiệu quả giúp doanh nghiệp tiến nhanh và hoặc chiếm lĩnh thị trường kinh doanh. Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào điều chỉnh các giao dịch M&A, mỗi thương vụ M&A sẽ được xác định giải quyết và áp dụng các quy định của pháp luật theo từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi hiểu các hoạt động kinh doanh của khách hàng, dựa trên nguồn tài chính thích hợp của giao dịch M&A, chúng tôi đưa ra lời khuyên liên quan đến việc soạn thảo, đàm phán và thực hợp các hợp đồng cho việc mua bán các phần hay sáp nhập toàn bộ của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào:

  • Quản trị Doanh nghiệp
  • Liên doanh và Liên minh Chiến lược
  • Cấu trúc Cổ đông

DỊCH VỤ LUẬT SƯ NỘI BỘ

Thương mại hoá toàn cầu đã thúc đẩy giao thương mua bán giữa các quốc gia với nhau, hoạt động này thường được các bên chọn hợp đồng để chi phối. Chúng tôi gồm những chuyên gia am hiểu pháp lý chuyên sâu, chúng tôi có thể đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình, từ việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đàm phán, điều hướng các rủi ro tiềm ẩn cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thương mại hoá toàn cầu đã thúc đẩy giao thương mua bán giữa các quốc gia với nhau, hoạt động này thường được các bên chọn hợp đồng để chi phối. Chúng tôi gồm những chuyên gia am hiểu pháp lý chuyên sâu, chúng tôi có thể đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình, từ việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đàm phán, điều hướng các rủi ro tiềm ẩn cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

DỊCH VỤ DI TRÚ

Quyền cư trú trở thành một trong những lợi ích mà nhà đầu tư, kinh doanh và người thân trực hệ của họ có được khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Và được mở rộng áp dụng cho các chuyên gia nước ngoài, người thân của chuyên gia nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc cho một dự án cụ thể

Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng của mình nhận được quyền lợi về cư trú, nhận được các loại giấy phép cần thiết, đảm bảo việc họ bắt đầu cuộc sống hợp pháp tại Việt Nam sớm nhất có thể.

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào:

  • Thị thực đầu tư ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4
  • Thị thực doanh nghiệp DN1, DN2
  • Thị thực lao động LĐ1, LĐ2
  • Thị thực thăm thân TT
  • Giấy phép lao động
  • Thẻ tạm trú