Cập Nhập Tin Tức Pháp Lý

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Hành Nghề Khám, Chữa Bệnh từ Ngày 01/01/2024

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề là một trong những thông tin quan trọng...

Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2023

Tổng quan Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (Luật số 15/2023/QH15) là văn bản quy...

Gia hạn thời hạn nộp thuế

Thấu hiểu các khó khăn trong quá trình nộp thuế và tiền thuê đất của...

Chính Sách Thuế Hiện Hành Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Và Đào Tạo

Giáo dục và đào tạo là ngành nghề kinh doanh được chú trọng phát triển...