Mua bán và Sáp nhập

Các công ty đang cân nhắc mua một lượng cổ phần hay phần vốn góp đáng kể trong một doanh nghiệp nước ngoài thường chỉ xem xét đến các công ty có nền kinh tế mở, Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư thông qua hoạt động M&A.

Tại TTVN Legal, Chúng tôi làm việc tận tâm để cung cấp cho Khách hàng giải pháp tối ưu khi cấu trúc các giao dịch của Khách hàng, thực hiện thẩm định kỹ lưỡng đối tác tiềm năng của Khách hàng, các địa điểm tiềm năng và các công ty hoặc tài sản mục tiêu, đồng hành cùng Khách hàng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thương vụ. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, dược phẩm/ chăm sóc sức khỏe, sản phẩm tiêu dùng, bất động sản, giáo dục, thực phẩm và đồ uống. Dịch vụ chủ yếu tập chung vào:

  • Tư vấn về chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến M&A;
  • Tư vấn về cấu trúc giao dịch;
  • Tư vấn và Cung cấp bản báo cáo thẩm tra pháp lý (due diligence);
  • Trợ giúp và/hoặc đại diện Khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch M&A;
  • Tư vấn và/hoặc soạn thảo các loại thỏa thuận và các dàn xếp khác nhau liên quan đến giao dịch M&A;
  • Tư vấn và/hoặc đại diện Khách hàng thực hiện những đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp trước và sau giao dịch để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả theo quy định hiện hành;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác về M&A.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, Chúng tôi luôn chú trọng đến yếu tố chiến lược của các giải pháp tư vấn nhằm bảo đảm cho Khách hàng có những lợi thế về quản trị doanh nghiệp, tài chính và quản lý tài sản trong các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.