Dược Phẩm & Y Tế

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Hành Nghề Khám, Chữa Bệnh từ Ngày 01/01/2024

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề là một trong những thông tin quan trọng...

Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2023

Tổng quan Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (Luật số 15/2023/QH15) là văn bản quy...

Công Nhận Văn Bằng Y Khoa Do Cơ Sở Nước Ngoài Cấp

Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng...

Yêu Cầu về Ngôn Ngữ Trong Khám, Chữa Bệnh của Người Hành Nghề là Người Nước Ngoài tại Việt Nam

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, được hướng dẫn bởi Nghị định số 109/2016/NĐ-CP...

Quyền phân phối dược phẩm của doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Khi quan tâm đầu tư vào lĩnh vực y tế, cụ thể trong ngành dược,...

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu test kit chẩn đoán SARS-CoV-2 để thương mại

Trên trang Chinhphu.vn, Bộ Y Tế cho biết, tính đến ngày 20/10/2021, Bộ đã cấp...

Đơn giản hoá một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Nằm trong nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước...

Thành Lập Bệnh Viện có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam

Kể từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO, cùng với một loạt chính sách...

Mở Phòng Khám Chuyên Khoa Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam

Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã...