Quy Định về Thời Hạn Thị Thực Đầu Tư Của Việt Nam Như Thế Nào?

Tiếp nối những bài viết về các câu hỏi thường gặp của chúng tôi xoay quanh vấn đề thị thực đầu tư của Việt Nam, trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời hạn của mỗi loại thị thực đầu tư.

Theo Điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14, thời hạn của mỗi loại thị thực đầu tư quy định cụ thể như sau:

– Thị thực ký hiệu ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm;

– Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm;

– Thị thực ký hiệu ĐT4 có thời hạn không quá 12 tháng.

Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.

Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.