Luật sư Nội bộ

Chúng tôi trợ giúp những Khách hàng doanh nghiệp của mình trong việc phát hiện các rủi ro kinh doanh và pháp lý, hình thành và quản trị công ty, quản trị công ty con và các vấn đề liên quan đến hội đồng quản trị, các vấn đề liên quan đến hoạt động pháp lý hàng ngày, quy trình hợp đồng, các cuộc điều tra nội bộ và của Chính phủ, hoạt động và các biện pháp hiệu quả của đội ngũ pháp lý thông qua gói “Dịch vụ Luật sư nội bộ”, TTVN Legal sẽ đóng vai trò như một bộ phận pháp chế hay cố vấn pháp lý bên trong doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý, nghiệp vụ kinh doanh và vận hành doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, rào cản pháp lý đối với các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn cảnh báo sớm rủi ro pháp lý;
 • Tư vấn xử lý vấn đề pháp lý bất thường;
 • Tư vấn và rà soát hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn và hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp (nếu có);
 • Tư vấn và soạn thảo các quy trình làm việc của các phòng ban;
 • Tư vấn pháp lý tại chỗ trong trường hợp cần thiết;
 • Cập nhập thông tin pháp luật.

Nâng cao giá trị cộng hưởng

 • Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp
 • Ý kiến tư vấn độc lập, khách quan
 • Ngăn ngừa và quản lý rủi ro pháp lý
 • Chi phí hợp lý