Thành viên

Bà Thắm Trần
Luật sư Điều hành

Bà Thắm là luật sư điều hành TTVN Legal, bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn cho khách hàng nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam …

Ông Nguyễn Quốc Trung
Luật sư

Ông  Nguyễn Quốc Trung là Luật sư được cấp phép hành nghề tại Việt Nam. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng  …

Ông Nguyễn Hồng Nam
Luật sư

Ông Nguyễn Hồng Nam là một Luật sư được cấp phép hành nghề tại Việt Nam, vai trò của ông tại TTVN Legal là luật sư cộng sự. Ông có hơn 12 năm …