Thị Thực Đầu tư của Việt Nam là gì?

Theo Điều 3 Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14, thị thực đầu tư là loại giấy tờ được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp cho nhà đầu tư nước ngoài và người đại diện cho tổ chức nước ngoài khi tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Việc được cấp thị thực đầu tư sẽ cho phép nhà đầu tư và người đại diện cho tổ chức nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam từ 12 tháng đến 05 năm, để thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, loại thị thực đầu tư được ký hiệu là “ĐT” và được phân loại từ “ĐT1” đến “ĐT4”.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.