Đầu tư Trực tiếp từ Nước ngoài

TTVN Legal thường xuyên tư vấn cho Khách hàng nước ngoài của Chúng tôi trong việc đạt được sự quan tâm lâu dài đối với một tổ chức trong nước, thông qua việc thực hiện dưới hình thức hợp tác kinh doanh bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh,  hay thành lập liên doanh, hay thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Dịch vụ tư vấn chủ yếu tập trung vào:

  • Điều kiện và thủ tục thực hiện các dự án đầu tư;
  • Phương thức và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ dự án đầu tư;
  • Hỗ trợ Khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và những giấy phép hoạt động cần thiết khác;
  • Tư vấn và hỗ trợ các công việc cần thiết để doanh nghiệp hoặc dự án có thể hoạt động hoặc triển khai theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của Khách hàng.

Với am hiểu sâu sắc Pháp luật Doanh nghiệp và Đầu tư, Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và sự hợp tác của các doanh nghiệp trong nước khi tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc với những dự án trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài những giai đoạn riêng lẻ của dự án đầu tư cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư.