Dịch vụ Di trú

Quyền cư trú trở thành một trong những lợi ích mà nhà đầu tư, kinh doanh và người thân trực hệ của họ có được khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Và được mở rộng áp dụng cho các chuyên gia nước ngoài, người thân của chuyên gia nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc cho một dự án cụ thể.

Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng của mình nhận được quyền lợi về cư trú, nhận được các loại giấy phép cần thiết, đảm bảo việc họ bắt đầu cuộc sống hợp pháp tại Việt Nam sớm nhất có thể.

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào:

–  Thị thực đầu tư ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4

–  Thị thực doanh nghiệp DN1, DN2

–  Thị thực lao động LĐ1, LĐ2

–  Thị thực thăm thân TT

–  Giấy phép lao động

–  Thẻ tạm trú