BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VPĐD CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (“VPĐD”) là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Trước ngày 30 tháng 01 năm 2024, VPĐD có trách nhiệm gửi báo cáo theo biểu mẫu BC-1 về hoạt động của mình trong năm 2023 qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VPĐD có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình (căn cứ theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và Thông tư số 11/2016/TT-BCT)

Việc không thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động của VPĐD hay không thực hiện báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của VPĐD theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 Nghị định 98/2020/NĐ-CP).

TTVN Legal có thể hỗ trợ Khách hàng những gì?

Dựa trên nhu cầu cụ thể của Khách hàng, TTVN Legal sẽ:

  • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến việc lập báo cáo, giải trình về hoạt động của VPĐD.
  • Thu thập các dữ liệu và tiến hành lập các báo cáo, giải trình theo quy định.
  • Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc nộp các báo cáo theo quy định.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.