Khai Báo Tạm Trú Khi Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14), Điều 2Điều 3 Thông tư 53/2016/TT-BCA.

Theo đó, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục khai báo tạm trú. Trường hợp người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam đã khai báo tạm trú nhưng thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo địa chỉ tạm trú mới.

Việc thực hiện thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

– Chủ thể thực hiện khai báo tạm trú:

Người nước ngoài không tự mình thực hiện khai báo tạm trú mà phải thông qua người khai báo tạm trú:

+ Trường hợp người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú thì đại diện cơ sở lưu trú (hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú) có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài;

+ Trường hợp các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưu trú không cư trú tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đó.

– Thời hạn khai báo tạm trú:

Người khai báo tạm trú có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến nơi tạm trú.

– Cách thức khai báo tạm trú:

+ Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây gọi là “Trang thông tin điện tử”);

+ Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú, khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

Đối với cách thức khai báo tạm trú qua Trang thông tin điện tử, người khai báo tạm trú cần thực hiện hai bước:

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử và cung cấp thông tin của mình để nhận tài khoản khai báo;

Bước 2: Truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Lưu ý: Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra. Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.

Đối với cách thức khai báo tạm trú bằng Phiếu khai báo tạm trú, người khai báo thực hiện các ba bước sau:

Bước 1: Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an cấp xã để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

Bước 2: Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu này cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn quy định.

Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định.

Bước 3: Người khai báo tạm trú nhận lại ngay Phiếu khai báo tạm trú đã có xác nhận của trực ban Công an cấp xã hoặc tiến hành sửa đổi, bổ sung thông tin nếu Phiếu khai báo tạm trú chưa đầy đủ thông tin theo quy định.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.