HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘP BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ THEO ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC

Áp dụng kể từ ngày 14/5/2024

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp trực tuyến trên website

  1. Đăng nhập và kê khai chính xácthông tin theo hướng dẫn tại Link: http://120.72.100.66/BaoCaoGiamSat/ hoặc quét mã QR code sau:
  1. Đính kèm file scan Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (mẫu số 13, mẫu số 17) theo đúng kỳ báo cáo (6 tháng đầu năm, cả năm) lên hệ thống.
  2. Hoàn tất/Lưu

Bước 2: Nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  1. Nộp Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (mẫu số 13, mẫu số 17) trực tiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ – Sở Kế hoạch và Đầu tư tại số 32, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Chuyên viên sẽ rà soát, đối chiếu nội dung kê khai trực tuyến và thông tin kê khai tại Biểu mẫu Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (Mẫu số 13, Mẫu số 17) theo Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Trường hợp đủ thông tin, Chuyên viên sẽ xuất biên nhận gửi Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án.
  • Trường hợp chưa đủ đầy đủ thông tin hoặc thông tin chưa chính xác, Chuyên viên sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án kê khai trực tuyến và nộp lại Báo cáo.

Nguồn: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tintuc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=4&ItemID=608&PublishedDate=2024-05-14T09:20:00Z