Lưu trữ thẻ: đầu tư nước ngoài

Chi nhánh tại Việt Nam | Quyền và Nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài thành lập tại...

Làm thế nào để Đăng ký thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam ?

Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện là một trong những cách thức hợp...

Tình Hình Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam 5 Tháng Đầu Năm 2022

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2022, cả nước có 34.989 dự án còn hiệu lực với tổng...

Quy Định Chung Về Điều Kiện Và Thủ Tục Cấp Thẻ Thường Trú

“Điều kiện để được cấp thẻ thường trú?” và “Trình tự thủ tục thực hiện...

Khai Báo Tạm Trú Khi Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo tạm trú theo quy...

Tài Liệu Và Thủ Tục Đề Nghị Cấp Thị Thực Đầu Tư

– Thị Thực Đầu Tư tại Việt Nam: Điều Kiện, Thành Phần Hồ Sơ, và...

Quy Định về Thời Hạn Thị Thực Đầu Tư Của Việt Nam Như Thế Nào?

Tiếp nối những bài viết về các câu hỏi thường gặp của chúng tôi xoay...

Các Loại Thị Thực Đầu Tư của Việt Nam là gì?

Theo Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước...