Tình Hình Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam 5 Tháng Đầu Năm 2022

Foreign Investment Situation in Vietnam in The First 5 Months of 2022 | Tình Hình Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam 5 Tháng Đầu Năm 2022

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2022, cả nước có 34.989 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 426,14 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 259,31 tỷ USD, bằng 60,9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. 

Thông tin chi tiết như sau:

A- Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện:

Tính tới 20/05/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trong 5 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước tính đạt trên 115,29 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt trên 114,32 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước tính đạt gần 101,45 tỷ USD, tăng 17,9% so cùng kỳ.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu trên 13,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 12,9 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 12,3 tỷ USD.

B- Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/05/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 11,71 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vốn đầu tư đăng ký mới tiếp tục giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 578 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 5,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 4,12 tỷ USD (giảm 53,4% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh: Có 395 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 15,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 5,61 tỷ USD (tăng 45,4% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 1.339 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 5,8% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 1,98 tỷ USD (tăng 51,6% so với cùng kỳ).

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2022 theo thành phần vốn đầu tư

Theo ngành:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 6,8 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 398 triệu USD và gần 374,8 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,6%, 25,6% và 17,5% tổng số dự án.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022. Trong đó,

  • Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 43,8% so với cùng kỳ 2021;
  • Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 2,06 tỷ USD, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư, tăng 12,6% so với cùng kỳ;
  • Đan Mạch tiếp tục đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,32 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư với dự án Lego có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD;
  • Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông.

Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn, mua cổ phần nhiều nhất trong 5 tháng năm 2022 (chiếm 19,4% số dự án mới, 33,9% số lượt điều chỉnh và 36,7% số lượt góp vốn, mua cổ phần).

Đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2022 theo đối tác

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022.

  • Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,52 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
  • Bắc Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,65 tỷ USD, chiếm 14,1% tổng vốn.
  • TP. Hồ Chí Minh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,3 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn và giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội.

Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (40,3%), số lượt góp vốn, mua cổ phần (67,9%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (13,69%, trong đó, Hà Nội đứng đầu với gần 17%).

Đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2022 theo địa bàn đầu tư

Nguồn thông tin: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.