Yêu Cầu về Ngôn Ngữ Trong Khám, Chữa Bệnh của Người Hành Nghề là Người Nước Ngoài tại Việt Nam

Language requirements of medical practitioners

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, được hướng dẫn bởi Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi chung là “người nước ngoài”) trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam thì phải biết tiếng Việt thành thạo. Trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì họ phải đăng ký ngôn ngữ họ sử dụng thành thạo và có người phiên dịch phù hợp. Quy định này đang tạo điều kiện thu hút nhiều chuyên gia giỏi từ nước ngoài vào hành nghề y tại Việt Nam.

Trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam, người nước ngoài cần đáp ứng điều kiện sử dụng ngôn ngữ như đã nêu ở trên.

Người nước ngoài được công nhận biết tiếng Việt mà không cần tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Việt khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ được cấp trong thời gian không quá 05 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ sau đây:

  • Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành y trở lên mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt.

  • Chứng chỉ đã hoàn thành các khoá đào tạo chuyên ngành y với thời gian đào tạo tối thiểu từ 12 tháng trở lên mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt.

  • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành tiếng Việt do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

Người nước ngoài cần liên hệ với cơ sở giáo dục đủ điều kiện để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận biết tiếng Việt hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch đối với ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trong khám, chữa bệnh. Cơ sở giáo dục có quyền tổ chức kỳ thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi đủ các điều kiện sau đây:

  1. Là trường đại học chuyên ngành y của Việt Nam;

  2. Có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ của một trong các ngôn ngữ sau đây: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc;

  3. Có ngân hàng đề thi để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện nay, trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đang thảo luận về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chúng tôi sẽ cập nhập quy định liên quan khi Luật được thông qua.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.