Đơn giản hoá một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Nằm trong nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh rà soát đơn giản hoá những thủ tục hành chính, từng bước loại bỏ thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm chi phí, giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.

Đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế, ngày 01 tháng 09 năm 2021, Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định số 4218/QĐ-BYT, về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính, cụ thể:

  • Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.
  • Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma tuý và tiền chất.
  • Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma tuý và tiền chất.
  • Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma tuý và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chất ma tuý và tiền chất.
  • Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính nêu trên được áp dụng chính thức từ ngày 01/10/2021 đối với tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế. Khi nhắc đến trách nhiệm, chúng ta không thể không nhắc đến chứng thư số hợp pháp, theo đó người đại diện theo pháp luật phải có chứng thư số hợp pháp để thực hiện việc ký số lên các tài liệu nộp trong hồ sơ đăng ký trực tuyến và cam kết về sự chính xác, trung thực của nội dung đã khai báo và các hồ sơ trực tuyến đã nộp, thống nhất về nội dung giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trực tuyến do doanh nghiệp đã tạo lập và nộp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.