Công Nhận Văn Bằng Y Khoa Do Cơ Sở Nước Ngoài Cấp

Công Nhận Văn Bằng Y Khoa Do Cơ Sở Nước Ngoài Cấp

Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (sau đây gọi là “công nhận văn bằng”) là việc công nhận trình độ của người học được ghi trên văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và xác định mức độ tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT, việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện theo yêu cầu của người có văn bằng hoặc cơ quan quản lý về nhân sự, đơn vị quản lý lao động khi được sự đồng ý của người có văn bằng (sau đây gọi là “người đề nghị”).

Tại Việt Nam, việc công nhận văn bằng Y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Người đề nghị chọn chuẩn bị một trong hai loại tài liệu sau:

 • Tài liệu điện tử: hồ sơ được thể hiện bằng hình thức điện tử, được công chứng, chứng thực bằng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật;
 • Tài liệu giấy: hồ sơ được thể hiện trên giấy, được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Thành phần hồ sơ:

 • Phiếu đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (kê khai phiếu trực tuyến, sau đó in phiếu này nộp cho cơ quan có thẩm quyền nếu người đề nghị chọn nộp tài liệu giấy);
 • Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng xin công nhận;
 • Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo văn bằng;
 • Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng (nếu có);
 • Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới;
 • Minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài:
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài; hoặc
 • Bản sao chứng thực Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Biên lai chuyển phí công nhận văn bằng.

Bước 2: Người đề nghị tạo tài khoản trực tuyến

Người đề nghị tạo tài khoản để kê khai phiếu đề nghị trực tuyến tại Cổng thông tin của bộ Giáo dục và Đào tạo: https://dichvucong.moet.gov.vn/.

Bước 3: Kê khai phiếu đề nghị

Sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin, người đề nghị chọn thủ tục hành chính “Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam”’ (mã thủ tục: 1.000915) và kê khai thông tin trong Phiếu đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Bước 4: Thanh toán phí công nhận

Người đề nghị thanh toán phí công nhận văn bằng qua tài khoản được hiển thị trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 5: Nộp hồ sơ đề nghị

Người đề nghị nộp hồ sơ trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoàn thành Bước 3. Hồ sơ được nộp bằng một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Nộp hồ sơ điện tử

Người đề nghị nộp hồ sơ được thể hiện dưới dạng tài liệu điện tử (theo Bước 1) tại Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua tài khoản trực tuyến đã tạo ở Bước 2 và sử dụng ở Bước 3.

Cách 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện

Người đề nghị in Phiếu đề nghị đã kê khai hoàn tất (tại Bước 3), ký và ghi rõ họ, tên. Sau đó, người đề nghị nộp hồ sơ (theo Bước 1) đến Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý Chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: Phòng 101, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bước 6: Trung tâm thẩm định văn bằng

Trung tâm sẽ xác minh thông tin văn bằng và phản hồi trong thời gian dự kiến không quá 45 ngày. Kết quả trả lời là một thư công nhận văn bằng.

Lưu ý: Người đề nghị nên sao y chứng thực bản chính Thư công nhận văn bằng trước khi sử dụng vì Thư công nhận chỉ có 1 bản chính.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.