Chuyển Đổi Giấy Phép Lao Động Tại Việt Nam | Điều Kiện, Thủ Tục, Hồ Sơ, Lệ Phí (Phần 2)

Work Permit Transfer in Vietnam | Chuyển Đổi Giấy Phép Lao Động

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn việc thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy phép lao động trong trường hợp “Người lao động có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác”. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động thực hiện việc cấp mới giấy phép lao động khi thuộc trường hợp “Người lao động có nhu cầu thay đổi vị trí công việc/chức danh/hình thức làm việc”.

A- Về điều kiện

Để thực hiện việc cấp mới giấy phép lao động theo thủ tục đặc biệt này, người lao động nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động này vẫn còn thời hạn;
 • Có nhu cầu thay đổi vị trí công việc/chức danh/hình thức làm việc so với công việc hiện tại được ghi nhận trong giấy phép lao động.

B- Về trình tự thực hiện

Khi đáp ứng các điều kiện trên, người sử dụng lao động hiện tại thực hiện các bước sau để đề nghị cấp mới giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài:

Bước 1: Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) thực hiện báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Bước 2: Đề nghị cấp giấy phép lao động mới

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người làm động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước người hoặc có văn bản trả lời, nêu rõ lý do không cấp giấy phép lao động.

Bước 3: Hoàn tất thông tin về việc sử dụng người lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động mới bằng văn bản (với công việc/chức danh/hình thức làm việc được ghi nhận trong giấy phép lao động vừa được cấp) trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Lưu ý chung:

 1. Hồ sơ được nộp bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hay qua dịch vụ bưu chính là tùy thuộc vào quy định cụ thể tại từng thời điểm nhất định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi nhận hồ sơ.
 2. Thời hạn trả lời nêu trên là thời hạn theo quy định chung của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, cần xem xét nội dung của Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính cụ thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại từng địa phương để tra cứu thông tin chính xác về thời hạn giải quyết thủ tục này và lệ phí.
 3. Thời điểm nộp hồ sơ tại Bước 1 và Bước 2 trên đây là thời điểm cuối cùng mà người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất người sử dụng lao động tiến hành chuẩn bị hồ sơ và nộp sớm nhất có thể để đảm bảo việc sử dụng lao động nước ngoài được thực hiện theo kế hoạch, không bị ảnh hưởng, trì hoãn.

C- Hồ sơ cần chuẩn bị

C.1- Đối với Bước 1

 1. Bản chính Văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu 02/PLI của Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (trong trường hợp người sử dụng lao động ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này) hoặc Giấy giới thiệu (chứng minh người nộp hồ sơ là nhân viên của người sử dụng lao động).

C.2- Đối với Bước 2

 1. Bản chính Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật chứng thực ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 3. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 4. Bản chính Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 5. Bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 6. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật chứng thực ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 7. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động còn giá trị sử dụng đã được cấp.
 8. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (trong trường hợp người sử dụng lao động ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này) hoặc Giấy giới thiệu (chứng minh người nộp hồ sơ là nhân viên của người sử dụng lao động).

D- Phí, lệ phí

Lệ phí được quy định bởi Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, lệ phí này được áp dụng theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

 • Đối với thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: Không có lệ phí.
 • Đối với thủ tục cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép.

Như vậy, thủ tục chuyển đổi giấy phép lao động khi người lao động nước ngoài có sự thay đổi về người sử dụng lao động hoặc về công việc đã được chúng tôi hướng dẫn trong 02 bài viết cụ thể vừa qua. Chúng tôi mong rằng nội dung của bài viết phần nào giúp ích được cho Quý khách.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.