Những vấn đề pháp lý cần lưu ý về hình thức và phạm vi đầu tư khi đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Tiếp nối về loạt bài viết về thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi cung cấp cho bạn những vấn đề pháp lý cần lưu ý về hình thức và phạm vi đầu tư khi đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Việc đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật của doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Theo đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức chính như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Những vấn đề pháp lý nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi nhà đầu tư ra quyết định về loại hình và phạm vi đầu tư sau đây:

  • Vốn điều lệ tối thiểu

Pháp luật có yêu cầu một khoản vốn điều lệ tối thiểu, hay một tỷ lệ vốn điều lệ nhất định trong tổng vốn đầu tư khi thực hiện đầu tư vào một số ngành nghề kinh doanh nhất định.

  • Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường

Tuỳ vào mỗi giai đoạn cụ thể, Chính phủ Việt Nam ban hành danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

  • Ký quỹ

Theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư 2020), nhà đầu tư cần ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư khi có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ một số trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 43, Luật Đầu tư 2020.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.