Thông báo Tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Việt Nam

Cơ quan Quản lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam ra thông báo cho phép người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/03/2020 đến nay tiếp tục được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 30/06/2021. Đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào  Việt Nam trước ngày 01/03/2020 cũng có thể được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 30/06/2021 khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  1. Người nước ngoài phải chứng minh được việc bị mắc kẹt do đại dịch Covid-19 gây ra, được Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của họ xác nhận;
  2. Có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19; hoặc
  3. Có lý do bất khả kháng khác.

Công dân nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú” phải thực hiện việc khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.