Thân nhân của chuyên gia nước ngoài có được phép nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19, ngày 13 tháng 7 năm 2021, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 23515/SLĐTBXH-VLATLĐ (Công văn 23515) về việc hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19. 

Đối tượng áp dụng là tổ chức, doanh nghiệp, và người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hướng dẫn, người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

  • Chuyên gia nước ngoài do cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh nhập cảnh, làm việc, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh và thân nhân của chuyên gia nước ngoài;
  • Người nước ngoài khác do cơ quan, tổ chức mời đón (bao gồm học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo mẫu văn bản kèm theo Công văn 23515, hướng dẫn việc xác định thân nhân của chuyên gia nước ngoài thông qua mối quan hệ, theo đó cần ghi rõ là vợ, chồng, con, cha mẹ của chuyên gia nhập cảnh cùng đợt hoặc chuyên gia đó đang làm việc tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.