Lưu trữ thẻ: Trang thiết bị y tế

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu test kit chẩn đoán SARS-CoV-2 để thương mại

Trên trang Chinhphu.vn, Bộ Y Tế cho biết, tính đến ngày 20/10/2021, Bộ đã cấp...

Đơn giản hoá một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Nằm trong nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước...