Quy Trình Đăng Ký Đầu tư

Trong những bài viết trước của chúng tôi xoay quanh các chủ đề về thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Quy trình đầu tư đối với các dự án cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư, bạn nên tham khảo bài viết “Dự án nào cần xin cấp Chấp thuận chủ trương đầu tư?”. Quy trình đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam, bạn nên tham khảo bài viết “Trường hợp nào nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam?”. Quy trình đầu tư thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, bạn bên tham khảo bài viết “Dự án nào được miễn thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư”.

Nhà đầu tư theo thủ tục đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải đăng ký dự án để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên thực tế, quy trình cấp phép đầu tư có thể kéo dài, tuỳ thuộc vào giai đoạn chuẩn bị hồ sơ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý  khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.