Dự án nào không cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư?

Trong bài viết này chúng tôi không thảo luận đến thủ tục đăng ký đầu tư đối khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn vào doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi chung là “doanh nghiệp sáng tạo”), đối với loại hình này, bạn vui lòng tham khảo bài viết Trường hợp nào nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam?”

Nhằm thu hút đầu tư vào doanh nghiệp sáng tạo, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP,  bổ sung thêm quy định tại Điều 67, về thủ tục thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn vào doanh nghiệp sáng tạo. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, mà không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp lập ra để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ đầu tư được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bình luận đã được đóng lại.