Điều kiện để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, kinh doanh trang thiết bị y tế đang là lĩnh vực tiềm năng trong việc thu hút hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam. Vấn đề mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm liệu rằng họ có được đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực này hay không? nếu có họ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Kinh doanh trang thiết bị y tế được hiểu là việc thực hiện việc mua bán, phân phối, xuất, nhập khẩu một hoặc nhiều trang thiết bị y tế, cung cấp các mặt hàng này tới người tiêu dùng nhằm mục đích sinh lợi. Để biết định nghĩa thế nào là trang thiết bị y tế, bạn có thể tham khảo thêm quy định tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP.

Theo quy định trong biểu cam kết WTO, Việt Nam không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế, theo đó nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam.

Theo quy định tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan, kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nhìn chung để nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế tại Việt Nam thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Đăng ký dự án đầu tư, mục tiêu là đầu tư kinh doanh lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và được phép giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Đăng ký mã ngành kinh doanh trang thiết bị y tế và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Đăng ký giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế;
  • Công bố cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần thêm thông tin.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.