Ưu đãi Đầu tư khi Đầu tư vào Dự án Sản xuất Trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Với việc Việt Nam là thành viên tham gia vào hiệp định CPTPP, EVFTA, và nhiều hiệp định song phương khác, cũng như những nỗ lực của nhà nước trong việc minh bạch hoá chính sách pháp luật, cùng với việc đưa ra những ưu đãi đầu tư phù hợp, đã đưa quốc gia này trở thành điểm sáng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Về chính sách ưu đãi đầu tư, pháp luật đầu tư quy định các hình thức sau đây:

  • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
  • Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Lĩnh vực Sản xuất trang thiết bị y tế đang được nhà nước Việt Nam quan tâm thu hút đầu tư, là ngành nghề thuộc danh mục ưu đãi đầu tư. Theo đó, khi đầu tư vào lĩnh vực này, nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư nhất định, sẽ có sự khác nhau tuỳ thuộc vào danh mục sản xuất, địa bàn, quy mô vốn, nhìn chung, gồm một hoặc một số các ưu đãi sau đây:

ƯU ĐÃI VỀ THUẾ

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) Áp dụng thuế suất thuế ưu đãi ở mức 10% trong suốt quá trình hoạt động của dự án đầu tư, miễn thuế tối qua không quá 4 năm, dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, dự án thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo;
  • Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định; miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu trong sản xuất thiết bị y tế cho thời hạn 5 năm trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật;
  • Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng 5% khi có một trong các giấy tờ: (a) Giấy phép nhập khẩu; (b) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; (c) Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế; (d) Theo danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hoá theo danh mục hoá hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

ƯU ĐÃI KHI THUÊ ĐẤT

Tuỳ thuộc vào địa bàn mà dự án đầu tư được thực hiện, thời gian miễn tiền thuê đất nằm trong khung từ 3 đến 11 năm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.