TÌNH HÌNH THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 Tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 16.24 tỷ USD, tăng 4.5% so với cùng kỳ. Vốn tạo ra của các dự án FDI ước đạt 11.58 tỷ USD, tăng nhẹ 0.8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế đến ngày 20/7/2023, cả nước có 37,839 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 452.7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài đạt gần 285.58 tỷ USD, bằng 63.1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Chi tiết: FDI Attraction Situation in Vietnam

Nguồn: Ministry of Planning and Investment