Tạm dừng Tự động Gia hạn Tạm trú cho công dân nước ngoài kể từ ngày 15/01/2022

Trước đây, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thông báo về việc tự động gia hạn tạm trú, trong đó, người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay tiếp tục được tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 31/12/2021, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch Tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác, cũng được xem xét áp dụng tự động gia hạn tạm trú đến hết 31/12/2021 và phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.

Tuy nhiên, từ tháng 01/2022, Việt Nam sẽ từng bước mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ nên được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ dừng việc tự động gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài kể từ ngày 15/01/2022. Điều này đồng nghĩa với việc, những cá nhân đủ điều kiện nếu xuất cảnh trước ngày 15/01/2022 thì không cần thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo từ Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh ở đây.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.