Kế Hoạch Mở Cửa Chào Đón Khách Du Lịch Quốc Tế tới Việt Nam

Ngày 16/02/2022 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch được xác định là từ ngày 15/3/2022.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế, hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

Liên quan tới nội dung cấp visa nhập cảnh, trong điều kiện bình thường mới, các Bộ, Ngành thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép đến thời điểm 15/3/2022 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập những nội dung, quy định về đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam được cụ thể hóa bởi các cơ quan Nhà nước từ nay đến ngày 15/03/2022. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.