Lưu trữ thẻ: khai báo tạm trú

Khai Báo Tạm Trú Khi Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo tạm trú theo quy...