Lưu trữ thẻ: Covid-19

Cập nhập Thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Từ ngày 5 tháng 11 năm 2021, đối tượng được phép nhập cảnh vào Việt...

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu test kit chẩn đoán SARS-CoV-2 để thương mại

Trên trang Chinhphu.vn, Bộ Y Tế cho biết, tính đến ngày 20/10/2021, Bộ đã cấp...