Chiến Dịch Luật Sư Tình Nguyện Năm 2022 – Đoàn Luật Sư TP. Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các Đoàn luật sư tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang triển khai “Chiến dịch luật sư tình nguyện năm 2022”, với các hoạt động nổi bật như tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tới người dân, cùng các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu văn nghệ, du lịch tham quan nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và xây dựng mối quan hệ giữa các đoàn luật sư, các thành viên luật sư tham gia. Luật sư điều hành của chúng tôi, bà Thắm (Arya) Trần đã lấy làm hân hoan tham gia vào chuỗi hoạt động truyền thống hàng năm này của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn ảnh: Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh