Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam

Đại dịch Covid-19 trong thời gian gần đây đã đẩy nhanh nhu cầu và làn sóng chuyển đổi số trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, theo đó các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ trong tổ chức của mình, nhiều công ty công nghệ ra đời và hứa hẹn sự phát triển bùng nổ, cùng với đó là sự gia tăng của các gói thầy đầu tư công nghệ.

Lĩnh vực công nghệ là ngành được chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào để tạo nên chuỗi giá trị cho thị trường trong lĩnh vực này.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo biểu cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO, dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849), nhà đầu tư nước ngoài được phép lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, và sau 3 năm kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh. Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia nhập WTO 11/01/2007, các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm về hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.