Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Trước khi một giao dịch chuyển nhượng dự án diễn ra, bên nhận chuyển nhượng cần lưu ý đến việc liệu dự án đã đáp ứng đủ những điều kiện cho việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hay chưa.

So với Luật Đầu tư năm 2014 thì Luật Đầu tư năm 2020 đã có quy định bổ sung thêm về một số điều kiện, sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết của mỗi điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không thuộc những trường hợp bị chấm dứt hoạt động sau đây:

Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư nếu  (i) nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hay (ii) theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp, hay (iii) hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Hoặc trường hợp được cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án (i) dự án đầu tư bị ngừng hoạt động và không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động, (ii) nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, (iii) dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, (iv) dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, (v) nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, (vi) nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo, (vii) hoặc chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án, phán quyết trọng tài.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường và các điều kiện về an ninh, quốc phòng.

Thứ ba, trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc một phần dự án đầu tư gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì việc chuyển nhượng cần tuân thủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ tư, Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản thì việc chuyển nhượng cần tuân thủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thứ 5, Tuân thủ điều kiện được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.