BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, theo đó nhà đầu tư nước ngoài có dự án tại Việt Nam có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án và báo cáo các nội dung theo quy định, bao gồm:

 • Việc thực hiện thủ tục đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
 • Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án.
 • Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, góp vốn pháp định (đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định).
 • Tình hình khai thác, vận hành dự án: Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.
 • Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.
 • Việc thực hiện quy định tạivăn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
 • Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có).

Căn cứ vào Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý sử dụng đúng mẫu báo cáo và nộp theo thời hạn quy định tại Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, cụ thể:

 • Gửi báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án 15 ngày (Mẫu số 11);
 • Gửi báo cáo giám sát, đánh giá 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo (Mẫu số 12và Mẫu số 14);
 • Gửi báo cáo giám sát, đánh giá năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau (Mẫu số 12và Mẫu số 14);
 • Gửi báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu số 13).

Hơn nữa, theo quy định tại Nghị định 13/2021/NĐ-CP, đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài thuộc diện cần thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, sau khi được cấp tài khoản, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, bao gồm:

 • Báo cáo quý nộp trước ngày 10 của tháng đầu quý sau báo cáo quý;
 • Báo cáo năm nộp trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

Trường hợp nhà đầu tư không lập các báo cáo đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung, có thể bị xử phạt hành chính: (i) phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng vì không thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoạt động đầu tư; hoặc (ii) phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo giám sát và đánh giá dự án.

Ngoài ra, Nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ báo cáo như một phần của các biện pháp khắc phục (căn cứ vào Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

TTVN Legal có thể hỗ trợ Khách hàng những gì?

Dựa trên nhu cầu cụ thể của Khách hàng, TTVN Legal sẽ:

 • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá hàng năm áp dụng cho doanh nghiệp FDI.
 • Thu thập các dữ liệu và tiến hành lập các báo cáo theo quy định.
 • Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc nộp các báo cáo theo quy định.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.