Trách nhiệm pháp lý khi sử dụng phần mềm không bản quyền tại Việt Nam

Việc sử dụng phần mềm không bản quyền là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, chủ thể sử dụng phần mềm không bản quyền sẽ chịu những trách nhiệm pháp lý về dân sự, hành chính, hình sự. Quy định cụ thể như sau:

  • Về trách nhiệm dân sự: Chủ thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, đính chính và bồi thường thiệt hại theo Điều 204 và Điều 205 Luật SHTT. Theo đó, chủ thể có hành vi vi phạm sẽ phải bồi thường cho chủ sở hữu phần mềm tất cả các thiệt hại, bao gồm giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận đã thu do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổng thiệt hại về tinh thần, chi phí tố tụng yêu cầu bồi thường thiệt hại.
  • Về trách nhiệm hành chính: Hành vi sử dụng phần mềm không bản quyền sẽ bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng theo quy định tại Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP).
  • Về trách nhiệm hình sự: Hành vi sử dụng phần mềm không bản quyền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 225 BLHS số 100/2015/QH13 (sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/20217/QH14). Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm đối với pháp nhân có hành vi sao chép phần mềm mà không được sự cho phép của chủ sở hữu. Và phạt bổ sung phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

TTVN Legal có thể hỗ trợ Khách hàng những gì?

Dựa trên nhu cầu cụ thể của Khách hàng, TTVN Legal sẽ:

  • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến bản quyền phần mềm tại Việt Nam.
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi phát hiện có hành vi vi phạm bản quyền từ bên thứ ba.
  • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm (nếu có).

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi nội dung mà không cần thông báo trước.