Căn Cứ Bảo Hộ Phần Mềm Máy Tính Tại Việt Nam

Căn Cứ Bảo Hộ Phần Mềm Máy Tính Tại Việt Nam

Phần mềm máy tính được phân loại là chương trình máy tính và được bảo hộ dưới hình thức bảo hộ quyền tác giả.

Theo Điều 6 và Điều 13 Luật SHTT, quyền tác giả được bảo hộ đối với tác phẩm của cá nhân, tổ chức nước ngoài khi các tác phẩm này được công bố tại Việt Nam hoặc được bảo hộ theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiện tại, Việt Nam là thành viên của Hiệp định TRIPs và Công ước Berne. Theo Điều 10 Hiệp định TRIPs, chương trình máy tính được bảo hộ tương tự như tác phẩm văn học nghệ thuật theo quy định của Công ước Berne. Theo Điều 3 Công ước Berne, tác phẩm của tác giả là công dân của quốc gia tham gia Công ước thì được bảo hộ theo Công ước, không phân biệt tác phẩm đó đã được công bố hay chưa.

Do đó, theo quy định của Luật SHTT, Hiệp định TRIPs và Công ước Berne:

  • Chương trình máy tính được bảo hộ quyền tác giả khi hình thành.
  • Phạm vi bảo hộ: mặc nhiên bảo hộ đối với các quốc gia tham gia Hiệp định TRIPs và Công ước Berne.
  • Thời gian bảo hộ (quyền tài sản): suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết.

TTVN Legal có thể hỗ trợ Khách hàng những gì?

Dựa trên nhu cầu cụ thể của Khách hàng, TTVN Legal sẽ:

  • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến bản quyền phần mềm của nước ngoài tại Việt Nam.
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi phát hiện có hành vi vi phạm bản quyền từ bên thứ ba.
  • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính (nếu có).

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần tư vấn thêm.

Ghi chú: Bài viết này chỉ dành để tham khảo và không được xem là bản tư vấn pháp lý. Nội dung bài viết thể hiện ý kiến riêng của TTVN Legal, nội dung này có thể thay đổi nội dung mà không cần thông báo trước.