Bà Thắm Trần
Luật sư Điều hành

Bà Thắm (Arya) là luật sư điều hành công ty luật TTVN Legal, bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn cho khách hàng nước ngoài hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Bà từng làm việc với tư cách là luật sư tư vấn tại Enterline & Partners – một công ty tư vấn được thành lập và điều hành bởi đội ngũ luật sư Hoa Kỳ giàu kinh nghiệm, nơi thường xuyên hỗ trợ cộng đồng doanh nhân nước ngoài chuyển doanh nghiệp và gia đình sang Hoa Kỳ, Việt Nam. Bà cũng làm việc với tư cách là giám đốc tại Công ty cổ phần chứng khoán VP, nơi cung cấp những giải pháp tài chính tuyệt vời để giúp khách hàng làm tăng tài sản của mình.

Với việc sử dụng thành thạo tiếng Anh, bà Thắm đã trực tiếp hỗ trợ thành công cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và hoạt động kinh doanh hiệu quả, đảm bảo tuân thủ những quy định pháp luật tại Việt Nam.

Bà Thắm cũng có nhiều bài viết đóng góp trong diễn đàn luật sư quốc tế về hoạt động đầu tư xuyên biên giới, mua bán và sáp nhập, liên doanh.

Học vấn: Cử nhân Luật (Chuyên ngành Luật Thương Mại, Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổ chức nghề nghiệp:

Thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên Hiệp hội Luật sư Quốc tế

Lĩnh vực hành nghề:

–  Doanh nghiệp & Đầu tư nước ngoài

–  Mua bán và Sáp nhập

–  Dịch vụ Thương mại

–  Di trú