Đầu tư nước ngoài

Việc ký kết hiệp định thương mại song phương với nhiều nước trên thế giới, cũng như cải thiện môi trường pháp lý đầu tư đã giúp Việt Nam trở thành điểm sáng trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Là luật sư thương mại quốc tế, chúng tôi hiểu được những băn khoăn của nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mở rộng hoạt động đầu tư của mình.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi mang đến cho khách hàng cái nhìn bao quát về môi trường pháp lý đầu tư, hỗ trợ khách hàng về thủ tục đăng ký đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác cho hoạt động của dự án đầu tư.

LIên hệ với chúng tôi