ÔNG nguyễn hồng nam
LUẬT SƯ 

0946300167 Namnh@ttvnlegal.com.vn

Ông Nguyễn Hồng Nam là một Luật sư được cấp phép hành nghề tại Việt Nam, vai trò của ông tại TTVN Legal là luật sư cộng sự. Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là tư vấn pháp luật và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích của Khách hàng trong các hoạt động tố tụng về dân sự, kinh tế, hình sự.

Bằng bản lĩnh nghề nghiệp và sự thấu hiểu Khách hàng, ông Nam đã hỗ trợ được nhiều Khách hàng trong vụ việc của họ, giúp Khách hàng an tâm và bảo vệ được quyền lợi của mình.

Học vấn:

Cử nhân luật (Đại học luật TP. Hồ Chí Minh)

Lĩnh vực hành nghề:

–  Tư vấn pháp lý Doanh nghiệp

–  Giải quyết tranh chấp

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP

  • Thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi là đối tác pháp lý tin cậy của bạn

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đồng hành để đạt được mục tiêu trong doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

+84 349661336 Tham@ttvnlegal.com.vn