ÔNG NGUYỄN QUỐC TRUNG
LUẬT SƯ 

+84 902594084 Trungnq@ttvnlegal.com.vn

Ông Nguyễn Quốc Trung là một Luật sư được cấp phép hành nghề tại Việt Nam, vai trò của ông tại TTVN Legal là luật sư thành viên. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề liên quan đến luật doanh nghiệp và dân sự. Ông đã từng làm việc tại công ty Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA, một công ty thành viên của Nexia International, gồm mạng lưới các công ty tư vấn và kế toán độc lập trên toàn thế giới. Một thời gian sau, ông chuyển công tác sang Văn phòng Luật sư Quang Lê, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Sau đó ông chuyển công tác về Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đây là Đoàn Luật sư lớn nhất cả nước với hơn 6.000 luật sư thành viên đăng ký hoạt động.

Với kiến thức chuyên môn sâu, thái độ điềm đạm trong việc lắng nghe đã giúp ông Trung tạo dựng và duy trì được mối quan hệ cộng tác có ích cho mạng lưới Khách hàng của TTVN Legal.

Học vấn:

Cử nhân luật (Đại học luật TP. Hồ Chí Minh)

Cử nhân chuyên ngành du lịch (Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)

Lĩnh vực hành nghề:

–  Doanh  nghiệp

–  Mua bán và Sáp nhập

–  Dịch vụ Thương mại

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP

  • Thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi là đối tác pháp lý tin cậy của bạn

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đồng hành để đạt được mục tiêu trong doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

+84 349661336 Tham@ttvnlegal.com.vn